Regulamin

Regulamin aktywny od 07.03.2022

§1. Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin określa warunki, na jakich użytkownicy serwisu otashobik.pl mogą korzystać z serwisu internetowego zwanego dalej Serwisem.

1.2 Treści zamieszczone na stronie są widoczne dla wszystkich użytkowników, tj. oneshoty, nowelki, opowieści, mangi jednak z bardziej rozbudowanej funkcjonalności aplikacji mogą korzystać tylko i wyłącznie użytkownicy serwisu.

1.3 Serwis jest aplikacją przeznaczoną do wymiany informacji, opinii i spostrzeżeń dotyczących tematyki powieści ilustrowanych zwanych nowelkami, mang oraz autorskich opowieści w sieci.

1.4 Dostęp do treści na stronie jest darmowy, dodatkowo na stronie obowiązują zasady netykiety.

§2. Tworzenie nowego konta zwane rejestracją

2.1 Utworzenie konta odbywa się w zakładce Rejestracja, gdzie w celu dokonania utworzenia nowego konta podaje się adres E-Mail, hasło, nazwę użytkownika pod jaką ma być widoczny w aplikacji.

2.2 Tworząc konto akceptujesz regulamin oraz politykę prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

2.3 Po utworzeniu konta zalogować możesz się poprzez podanie adresu E-Mail i hasła.

2.4 Dozwolone jest tylko jedno konto dla użytkownika.

2.5 Tworząc konto w serwisie otashobik.pl zgadzasz się na przetwarzanie Twojego adresu E-Mail przez InGeemu Limited.

§3. Funkcjonalność

3.1 Użytkownicy mogą umieszczać mangi oraz powieści ilustrowane zwanymi Light Novel.

3.2 Użytkownicy mogą wymieniać się opiniami, informacjami na temat projektów zgodnie z zasadami netykiety oraz regulaminu.

3.3 Wszyscy użytkownicy mogą czytać zamieszczone na stronie projekty, z wyłączeniem projektów dla dorosłych.

§4. Zasady korzystania ze strony

4.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników w ramach strony internetowej, a także cel tych działań, powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2 Użytkownik strony ponosi pełną odpowiedzialność za każde ze swoich działań w tym także za treści, które umieszcza na stronie.

4.3 Niedozwolone jest umieszczanie linków oraz adresów stron internetowych reklamujących firmę, produkty lub usługi, w przypadku chęci zareklamowania swoich usług, strony etc. proszę przeczytać punkt 4.4.

4.4 Do celów reklamy oraz promocji służy zakładka Polecamy. Jeśli chciałbyś się zareklamować na naszym serwisie proszę o kontakt z głównym administratorem lub administratorem technicznym strony, którego adres E-Mail widnieje w zakładce kontakt.

4.5 Komentarze czy też treści na chacie powinny być zredagowane w czytelny sposób i nie mogą pod żadnym pozorem zawierać treści, które naruszają zasady netykiety, przepisy prawne, prawa osób trzecich oraz zasady współżycia społecznego – szczególnie:
* - wulgaryzmów
* - treści, propagujących przemoc bądź nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów między narodami, naruszające dobra osobiste, prawa autorskie osób trzecich lub treści mające charakter pornograficzny
* - treści, które w inny sposób naruszają zasady dobrego wychowania i netykiety

4.6 W przypadku złamania, któregoś z powyższych podpunktów (punkt 4.3, 4.4, 4.5) konto może zostać zablokowane przez administratora w trybie natychmiastowym.

§5. Postanowienia końcowe

5.1 Na życzenie użytkownika jego konto zostanie usunięte wraz z jego projektami w terminie do 5 dni roboczych. W przypadku usunięcia projektów projekty dalej będą przechowywane w bazie, lecz nie będą dostępne dla użytkowników – projekty usuniętych użytkowników będą przechowywane w bazie danych i będą tylko i wyłącznie wykorzystywane podczas kontroli osoby prawnie uprawnionej do tego (organy ścigania etc.)

5.2 Administracja strony zastrzega sobie prawo do modyfikacji strony jak i jej całkowitego usunięcia. W przypadku usunięcia Administrator wcześniej poinformuje użytkowników o usunięciu serwisu w terminie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. W skrajnych przypadkach jak, np. nakaz prawny usunięcie strony może zostać wykonane natychmiastowo bez informowania użytkowników uprzednio.

5.3 W przypadku nielegalnych zachowań (lub zażądania przez odpowiednie służby), administracja zastrzega sobie prawo do sprawdzenia określonego użytkownika, przekazania danych oraz udostępnienia wszystkich dostępnych logów na temat jego zachowań odpowiednim służbom.

5.4 W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania serwisu można je złożyć elektronicznie kontaktując się z administratorem poprzez E-Mail.

5.5 Aktualny regulamin może być zmieniony przez kogokolwiek z administracji w każdym momencie. Zmiana staje się prawomocna w terminie, który wskaże autor regulaminu, lecz nie będzie on krótszy niż 7 dni kalendarzowych od momentu udostępnienia go w serwisie. W przypadku zmian użytkownik zostanie po zalogowaniu o nich powiadomiony oraz otrzyma możliwość akceptacji nowego regulaminu, bądź odrzucenia jego. W przypadku odmowy konto będzie dostępne lecz będzie posiadało ograniczone uprawnienia dopóki nie zaakceptuje zmian. Odmowa wiąże się z brakiem możliwości dodawania projektów, tomów, rozdziałów, korzystania jak i czytania wiadomości na czacie innymi słowy ograniczony użytkownik będzie posiadał uprawnienia niezalogowanego użytkownika.